საზოგადოებრივი პროგრამების ფონდი (SPF)

ორგანიზაცია მომავლის განვითარების სახლი (OFPH)
სამართლებრივი დაცვის ინსტიტუტი (LPI)

კახეთის რეგიონალური განვითარების ფონდი (KRDF)

ჩვენ ვეძებთ მოხალისეს!
2019-01-16

კონსორციუმი სამართლებრივი დახმარება საქართველო (LAG) აცხადებს ვაკანსიას  ოფისის ასისტენტის - მოხალისის პოზიციაზე, რომელიც ბაზირებული იქნება თბილისში. პოზიციაზე აყვანილი პირი ხელს შეუწყობს LAG-ის თბილისის ოფისის შეუფერხებელ ფუნქციონირებას, რაც ასევე მოიცავს LAG-ის თბილისის ოფისიდან მართული და განხორციელებული პროექტების მხარდაჭერას. LAG საკუთარ თანამშრომლებს და მათთან ასოცირებულ პირებს სთავაზობს საინტერესო სამუშაო გარემოს, რომელიც ორიენტირებული იქნება სწავლაზე და განვითარებაზე. გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ აღნიშნული პოზიცია არ არის ანაზღაურებადი, თუმცა წარმატებულ კანდიდატებს, სტაჟირების პერიოდის დასრულების შემდეგ, მიენიჭებათ უპირატესობა LAG-ის მიერ მომავალში ინიცირებულ რეკრუტირების პროცესში.

 

http://www.jobs.ge/202416/

პროექტი „დემოკრატიის ხელშეწყობა იძულებით გადაადგილებულ პირთა (დევნილთა) არჩევნებში მონაწილეობის მეშვეობით საქართველოში“
2019-01-14

United Nations Democracy Fund (UNDEF)

 

 

 

 

 

კონსორციუმი სამართლებრივი დახმარება საქართველო (LAG) იწყებს ახალი პროექტის „დემოკრატიის ხელშეწყობა იძულებით გადაადგილებულ პირთა (დევნილთა) არჩევნებში მონაწილეობის მეშვეობით საქართველოში“ განხორციელებას. პროექტი მიზნად ისახავს დევნილთა ცნობიერების ამაღლებას და ინფორმირებულ მონაწილეობას საარჩევნო პროცესებში საქართველოში. ეს მიღწეული იქნება მობილიზაციის და ტრენინგების მეშვეობით, საარჩევნო პროცესების შესახებ ცოდნის გაუმჯობესების და გააზრებული საარჩევნო ჩართულობის მეშვეობით 2020 წლის საპარლამენტო და 2021 წლის ადგილობრივი თვითმართველობის  არჩევნებში. შესაძლებლობების გაძლიერების აქტივობები ასევე შეეხება იმ სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებს, რომლებიც აწარმოებენ არჩევნების დაკვირვებას და მონიტორინგს საქართველოში. პროექტი დაფინანსებული არის გაეროს დემოკრატიის ფონდის მიერ (UNDEF).

კონსორციუმი სამართლებრივი დახმარება საქართველოს (LAG) თავმჯდომარის ვიზიტი უკრაინაში
2018-11-17

2018 წლის 25-26 ოქტომბერს, დიმიტრი ზვიადაძემ, კონსორციუმი სამართლებრივი დახმარება საქართველოს (LAG) თავმჯდომარემ მონაწილეობა მიიღო როგორც მოწვეულმა მომხსენებელმა ფორუმში „ეფექტური ადგილობრივი ხელისუფლება დემოკრატიული და კანონის უზენაესობის დამცველი სახელმწიფოს საფუძველი“, რომელიც ჩატარდა კრამატორსკში, დონეცკის ოლქში, უკრაინაში. ფორუმი ორგანიზებული იყო დონეცკის და ლუგანსკის ოლქების სახელმწიფო ადმინისტრაციიების; სახელმწიფო მშენებლობის, რეგიონული პოლიტიკის და ადგილობრივი თვითმართველობის საპარლამენტო კომიტეტის; და უკრაინის რეგიონული განვითარების სამინისტროს მიერ ევროპის საბჭოს მხარდაჭერით.

ფორუმში მონაწილეობა მიიღო 200 მეტმა ადამიანმა, მათ შორის უკრაინ ის უმაღლესი რადის (პარლამენტის) წევრების, ცენტრალური და ადგილობრივი ხელისუფლებების წარმომადგენლების, ექსპერტული და აკადემიური წრეების წარმომადგენლების და საერთაშორისო პარტნიორების ჩათვლით.

ფორუმი შედგებოდა შვიდი საპანელო დისკუსიისგან შემდეგ საკითხებზე: ადგილობრივი თვითმართველობის განვითარება; სამართლებრივი რეგულირება ადგილობრივი თვითმართველობის სფეროში; სტრატეგიული დაგეგმარება, როგორც ახალი რეგიონული პოლიტიკის ინსტრუმენტი; თანამშრომლობა დევნილთა საკითხების მოგვარებაში: ხელისუფლება - ბიზნესი - საზოგადოება; საინფორმაციო სივრცე: საზოგადოებრივი მაუწყებლობა და სათემო მედია; ბავშვები - საზოგადოების მომავალი; საზოგადოებრივი უსაფრთხოების ინსტრუმენტები: ფინანსური ინსტრუმენტები, სახელმწიფო საგანგებო სამსახური, ნაციონალური პოლიცია, ეროვნული უმცირესობების საკითხები.

საველე ვიზიტი ქუთაისის დევნილთა ჩასახლებაში
2018-09-24

2018 წლის 18 სექტემბერს კონსორციუმი სამართლებრივი დახმარება საქართველოს (LAG) ორგანიზებით მოეწყო საველე ვიზიტი ქუთაისის აღმაშენებლის გამზირის #112-ში მდებარე მრავალსართულიან კორპუსში, სადაც ადგილობრივ მოსახლეობასთან ერთად დევნილები არიან ჩასახლებულნი და სამუშაო შეხვედრა სახელმწიფო იურიდიული დახმარების სამსახურის (LAS)  წარმომადგენლებთან.  

საველე ვიზიტის დროს მოეწყო შეხვედრა კორპუსში მცხოვრებ დევნილებთან, რომლებიც იქ ჩასახლებულნი არიან „გრძელვადიანი განსახლების“ პროგრამის ფარგლებში. დევნილებთან შეხვედრას დაესწრო გაეროს ლტოლვილთა უმაღლესი კომისარიატის (UNHCR) წარმომადგენელიც. შეხვედრისას დევნილებმა ისაუბრეს მათ კორპუსში არსებულ პრობლემებზე, კერძოდ გაუმართავ ლიფტზე, რომელიც არსებითად აფერხებს ადამიანების გადაადგილებას მრავალსართულიან კორპუსში.   

საველე ვიზიტის შემდგომ გაიმართა სამუშაო შეხვედრა LAS-ის ქუთაისის ბიუროს იურისტებთან, რომელშიც ასევე მონაწილეობდნენ LAG-ის, ორგანიზაცია მომავლის განვითარების სახლის (OFPH) და UNHCR-ის წარმომადგენლები. შეხვედრის დროს მონაწილეებმა იმსჯელეს იმ სამართლებრივ საკითხებზე, რომლითან დევნილები მიმართავენ ზემოთხსენებულ ორგანიზაციებს. განხილული იქნა LAS და LAG-ს შორის არსებული თანამშრომლობის მექანიზმები და საქმეების ურთიერთ-რეფერირების (გადამისამართების) შესაძლებლობები.   

საველე ვიზიტი და სამუშაო შეხვედრა ორგანიზებული იყო „უფასო იურიდიული დახმარება დევნილთათვის საქართველოში“ პროექტის ფარგლებში, რომელიც ხორციელდება გაეროს ლტოლვილთა უმაღლესი კომისარიატის (UNHCR) ფინანსური მხარდაჭერით.


ჩვენ ვთანამშრომლობთ:

United Nations Democracy Fund (UNDEF)

  გაეროს დემოკრატიის ფონდი

გაეროს ლტოლვილთა უმაღლესი კომისარიატი
ნორვეგიის საგარეო საქმეთა სამინისტრო 
განსახლების, ლტოლვილთა   
და მიგრაციის ბიურო

მოძრაობა შიმშილის წინააღმდეგ
ინიციატივა საბინაო მეურნეობა აღმოსავლეთ ევროპაში
ევროკავშირის დელეგაცია      
საქართველოში 
გადავარჩინოთ ბავშვები საერთაშორისო
დანიის ლტოლვილთა საბჭო


CDS © 2014