საზოგადოებრივი პროგრამების ფონდი (SPF)

ორგანიზაცია მომავლის განვითარების სახლი (OFPH)
სამართლებრივი დაცვის ინსტიტუტი (LPI)

კახეთის რეგიონალური განვითარების ფონდი (KRDF)

სამუშაო შეხვედრა „Capture Management”-ის შესახებ
2017-11-13

2017 წლის ოქტომბერს კონსორციუმი სამართლებრივი დახმარება საქართველო (LAG) ორგანიზებით მოეწყო სამუშაო შეხვედრა „Capture Management”-ის შესახებ, რაც ასევე მოიხსენიება, როგორც „შესაძლებლობების მიდევნება“. შესაძლებლობების მიდევნება არის დისციპლინარული მიდგომა გრანტების და კონტრაქტების მოსაძიებლად და მოსაგებად. სამუშაო შეხვედრა წარმართული იყო LAG-ის მშვიდობის კორპუსის ამერიკელი მოხალისის მიერ.

ჩვენ ვთანამშრომლობთ:

United Nations Democracy Fund (UNDEF)

  გაეროს დემოკრატიის ფონდი

გაეროს ლტოლვილთა უმაღლესი კომისარიატი
ნორვეგიის საგარეო საქმეთა სამინისტრო 
განსახლების, ლტოლვილთა   
და მიგრაციის ბიურო

მოძრაობა შიმშილის წინააღმდეგ
ინიციატივა საბინაო მეურნეობა აღმოსავლეთ ევროპაში
ევროკავშირის დელეგაცია      
საქართველოში 
გადავარჩინოთ ბავშვები საერთაშორისო
დანიის ლტოლვილთა საბჭო


CDS © 2014