საზოგადოებრივი პროგრამების ფონდი (SPF)

ორგანიზაცია მომავლის განვითარების სახლი (OFPH)
სამართლებრივი დაცვის ინსტიტუტი (LPI)

კახეთის რეგიონალური განვითარების ფონდი (KRDF)

სამუშაო შეხვედრა შეზღუდული შესაძლებლობის შესახებ
2017-12-13

2017 წლის დეკემბერში, კონსორციუმი სამართლებრივი დახმარება საქართველოს (LAG) და გადავარჩინოთ ბავშვების (SC) წარმომადგენლები დაესწრნენ საუკეთესო პრაქტიკასთან დაკავშირებულ სამუშაო შეხვედრას შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებთან მუშაობის შესახებ. სემინარს უმასპინძლა ბავშვთა და ახალგაზრდობის ეროვნულმა ცენტრმა (CYNC) და უღძვებოდა CYNC-ის მშვიდობის კორპუსის მოხალისე LAG- ის მშვიდობის კორპუსის მოხალისესთან კოორდინაციით. შეხვედრის დროს განხილული იყო შეზღუდული შესაძლებლობები და როგორ უნდა მოხდეს შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებთან კომუნიკაცია სოციალური ინკლუზიის ხელშეწყობის მიზნით.

ჩვენ ვთანამშრომლობთ:

United Nations Democracy Fund (UNDEF)

  გაეროს დემოკრატიის ფონდი

გაეროს ლტოლვილთა უმაღლესი კომისარიატი
ნორვეგიის საგარეო საქმეთა სამინისტრო 
განსახლების, ლტოლვილთა   
და მიგრაციის ბიურო

მოძრაობა შიმშილის წინააღმდეგ
ინიციატივა საბინაო მეურნეობა აღმოსავლეთ ევროპაში
ევროკავშირის დელეგაცია      
საქართველოში 
გადავარჩინოთ ბავშვები საერთაშორისო
დანიის ლტოლვილთა საბჭო


CDS © 2014