საზოგადოებრივი პროგრამების ფონდი (SPF)

ორგანიზაცია მომავლის განვითარების სახლი (OFPH)
სამართლებრივი დაცვის ინსტიტუტი (LPI)

კახეთის რეგიონალური განვითარების ფონდი (KRDF)

სტრატეგიული დაგეგმვის სამუშაო შეხვედრა
2018-03-09

2018 წლის 2 მარტს კონსორციუმი სამართლებრივი დახმარება საქართველოს (LAG) ორგანიზებით თბილისის ოფისში სტრატეგიული დაგეგმვის სამუშაო შეხვედრა მოეწყო. შეხვედრაზე, SWAT ანალიზის გზით, განხილულ იქნა ორგანიზაციის ძლიერი და სუსტი მხარეები გარე შესაძლებლობებსა და საფრთხეებთან მიმართებაში. შეხვედრა წარმართული იყო LAG-ის პარტნიორი ორგანიზაცია მომავლის განვითარების სახლში (OFPH) მომუშავე მშვიდობის კორპუსის ამერიკელი მოხალისის მიერ.

ჩვენ ვთანამშრომლობთ:

United Nations Democracy Fund (UNDEF)

  გაეროს დემოკრატიის ფონდი

გაეროს ლტოლვილთა უმაღლესი კომისარიატი
ნორვეგიის საგარეო საქმეთა სამინისტრო 
განსახლების, ლტოლვილთა   
და მიგრაციის ბიურო

მოძრაობა შიმშილის წინააღმდეგ
ინიციატივა საბინაო მეურნეობა აღმოსავლეთ ევროპაში
ევროკავშირის დელეგაცია      
საქართველოში 
გადავარჩინოთ ბავშვები საერთაშორისო
დანიის ლტოლვილთა საბჭო


CDS © 2014