საზოგადოებრივი პროგრამების ფონდი (SPF)

ორგანიზაცია მომავლის განვითარების სახლი (OFPH)
სამართლებრივი დაცვის ინსტიტუტი (LPI)

კახეთის რეგიონალური განვითარების ფონდი (KRDF)

კონსორციუმი სამართლებრივი დახმარება საქართველოს (LAG) თავმჯდომარის ვიზიტი უკრაინაში
2018-11-17

2018 წლის 25-26 ოქტომბერს, დიმიტრი ზვიადაძემ, კონსორციუმი სამართლებრივი დახმარება საქართველოს (LAG) თავმჯდომარემ მონაწილეობა მიიღო როგორც მოწვეულმა მომხსენებელმა ფორუმში „ეფექტური ადგილობრივი ხელისუფლება დემოკრატიული და კანონის უზენაესობის დამცველი სახელმწიფოს საფუძველი“, რომელიც ჩატარდა კრამატორსკში, დონეცკის ოლქში, უკრაინაში. ფორუმი ორგანიზებული იყო დონეცკის და ლუგანსკის ოლქების სახელმწიფო ადმინისტრაციიების; სახელმწიფო მშენებლობის, რეგიონული პოლიტიკის და ადგილობრივი თვითმართველობის საპარლამენტო კომიტეტის; და უკრაინის რეგიონული განვითარების სამინისტროს მიერ ევროპის საბჭოს მხარდაჭერით.

ფორუმში მონაწილეობა მიიღო 200 მეტმა ადამიანმა, მათ შორის უკრაინ ის უმაღლესი რადის (პარლამენტის) წევრების, ცენტრალური და ადგილობრივი ხელისუფლებების წარმომადგენლების, ექსპერტული და აკადემიური წრეების წარმომადგენლების და საერთაშორისო პარტნიორების ჩათვლით.

ფორუმი შედგებოდა შვიდი საპანელო დისკუსიისგან შემდეგ საკითხებზე: ადგილობრივი თვითმართველობის განვითარება; სამართლებრივი რეგულირება ადგილობრივი თვითმართველობის სფეროში; სტრატეგიული დაგეგმარება, როგორც ახალი რეგიონული პოლიტიკის ინსტრუმენტი; თანამშრომლობა დევნილთა საკითხების მოგვარებაში: ხელისუფლება - ბიზნესი - საზოგადოება; საინფორმაციო სივრცე: საზოგადოებრივი მაუწყებლობა და სათემო მედია; ბავშვები - საზოგადოების მომავალი; საზოგადოებრივი უსაფრთხოების ინსტრუმენტები: ფინანსური ინსტრუმენტები, სახელმწიფო საგანგებო სამსახური, ნაციონალური პოლიცია, ეროვნული უმცირესობების საკითხები.

ჩვენ ვთანამშრომლობთ:

United Nations Democracy Fund (UNDEF)

  გაეროს დემოკრატიის ფონდი

გაეროს ლტოლვილთა უმაღლესი კომისარიატი
ნორვეგიის საგარეო საქმეთა სამინისტრო 
განსახლების, ლტოლვილთა   
და მიგრაციის ბიურო

მოძრაობა შიმშილის წინააღმდეგ
ინიციატივა საბინაო მეურნეობა აღმოსავლეთ ევროპაში
ევროკავშირის დელეგაცია      
საქართველოში 
გადავარჩინოთ ბავშვები საერთაშორისო
დანიის ლტოლვილთა საბჭო


CDS © 2014