საზოგადოებრივი პროგრამების ფონდი (SPF)

ორგანიზაცია მომავლის განვითარების სახლი (OFPH)
სამართლებრივი დაცვის ინსტიტუტი (LPI)

კახეთის რეგიონალური განვითარების ფონდი (KRDF)

კონფლიქტის შედეგად დაზარალებული თემების საარსებო წყაროებით მხარდაჭერა
2016-02-17

2016 წლის 17 თებერვალს, მოეწყო კონფერენცია “კონფლიქტის შედეგად დაზარალებული თემების საარსებო წყაროებით მხარდაჭერის” შესახებ ბეტსის სასტუმროში, თბილისში. კონფერენციის მსვლელობისას წარდგენილ იყო ევროკავშირის (EU) მიერ დაფინანსებული და Human Dynamics, DRC/CHCA და ACF-ის მიერ განხორციელებული ოთხი კვლევა საქართველოში დევნილთა სოციალურ-ეკონომიკური ინტეგრაციისა და საარსებო წყაროების საჭიროებების შესახებ. განხილული იყო დევნილის სტატუსიდან საჭიროებაზე მორგებული დახმარების რეფორმის ინიცირების საკითხი. LAG კონსორციუმის ხელშწყობით წარდგნილ იქნა დევნილთა საარსებო წყაროებზე ხელმისაწვდომობის სამოქმედო გეგმა და ფასილიტაცია გაეწია სესიას ამ სამოქმედო გეგმის კავშირის შესახებ შესაბამისი სამინისტროების პოლიტიკის განმსაზღვრელ დოკუმენტებთან.

ჩვენ ვთანამშრომლობთ:

United Nations Democracy Fund (UNDEF)

  გაეროს დემოკრატიის ფონდი

გაეროს ლტოლვილთა უმაღლესი კომისარიატი
ნორვეგიის საგარეო საქმეთა სამინისტრო 
განსახლების, ლტოლვილთა   
და მიგრაციის ბიურო

მოძრაობა შიმშილის წინააღმდეგ
ინიციატივა საბინაო მეურნეობა აღმოსავლეთ ევროპაში
ევროკავშირის დელეგაცია      
საქართველოში 
გადავარჩინოთ ბავშვები საერთაშორისო
დანიის ლტოლვილთა საბჭო


CDS © 2014