საზოგადოებრივი პროგრამების ფონდი (SPF)

ორგანიზაცია მომავლის განვითარების სახლი (OFPH)
სამართლებრივი დაცვის ინსტიტუტი (LPI)

კახეთის რეგიონალური განვითარების ფონდი (KRDF)

მრგვალი მაგიდა „იძულებით გადაადგილება ევროკავშირის აღმოსავლეთ სამეზობლოში - საქართველოს შემთხვევა“
2016-03-09

2016 წლის 11 თებერვალს, LAG კონსორციუმის თავმჯდომარე, დიმიტრი ზვიადაძე, მოწვეულ იქნა, როგორც ერთ-ერთი თანამომხსენებელი, „ევროპის კოლეჯის“, ვარშავა, პოლონეთი, მიერ ორგანიზებულ მრგვალ მაგიდაში „იძულებით გადაადგილება ევროკავშირის აღმოსავლეთ სამეზობლოში - საქართველოს შემთხვევა“ მონაწილეობის მისაღებად. ევროპული სამეზობლოს პოლიტიკის მასპინძლის მიერ ორგანიზებული მრგვალი მაგიდის მიზანი იყო საქართველოში მიმდინარე პოლიტიკური მოვლენების წარსულის და აწმყოს გაცნობა, იძულებით გადაადგილებულ პირთა მდგომარეობის განხილვა ადამიანის უფლებების და კარგი მმართველობის, ადგილობრივი და რეგიონული სოციალ-ეკონომიკური განვითარების და საერთაშორისო სამართლებრივი ვალდებულებების ჭრილში. ასევე, მრგვალი მაგიდა მიზნად ისახავდა ევროკავშირის და საერთაშორისო თანამეგობრობის მხარდაჭერის მიმოხილვას საქართველოში იძულებით გადაადგილების ფენომენის უფრო ფართო, რეგიონულ კონტექსტში განხილვით. თანამომხსენებლებს შორის იყვნენ პროფესორი, დოქტორი ბ-ნი ჩიარან ბურკე, ფრიდრიხ შილერის უნივერსიტეტი, იენა და ქ-ნი სიგრიდ ბრეტელი, ევროკომისიის საერთაშორისო ურთიერთობების ოფიცერი სამხრეთ კავკასიაში, ბრიუსელი. ღონისძიებას თავმჯდომარეობდა პროფესორი ბ-ნი ტობიას შუმახერი, ევროპული სამეზობლოს პოლიტიკის თავმჯდომარე, ევროპის კოლეჯი, ნატოლინი.

ჩვენ ვთანამშრომლობთ:

United Nations Democracy Fund (UNDEF)

  გაეროს დემოკრატიის ფონდი

გაეროს ლტოლვილთა უმაღლესი კომისარიატი
ნორვეგიის საგარეო საქმეთა სამინისტრო 
განსახლების, ლტოლვილთა   
და მიგრაციის ბიურო

მოძრაობა შიმშილის წინააღმდეგ
ინიციატივა საბინაო მეურნეობა აღმოსავლეთ ევროპაში
ევროკავშირის დელეგაცია      
საქართველოში 
გადავარჩინოთ ბავშვები საერთაშორისო
დანიის ლტოლვილთა საბჭო


CDS © 2014