საზოგადოებრივი პროგრამების ფონდი (SPF)

ორგანიზაცია მომავლის განვითარების სახლი (OFPH)
სამართლებრივი დაცვის ინსტიტუტი (LPI)

კახეთის რეგიონალური განვითარების ფონდი (KRDF)

UNHCR-ის 2017-2019 სტრატეგია
2016-03-16

2016 წლის 14 მარტს, LAG კონსორციუმმა მონაწილეობა მიიღო UNHCR-ის დაინტერესებულ მხარეებთან ქვეყნის სამუშაო გეგმასთან დაკავშირებულ წლიურ საკონსულტაციო შეხვედრაში. მონაწილეები გაეცნენ UNHCR-ის 2017-2019 წლების მთავარ სტრატეგიულ მიმართულებებს და მონაწილეობა მიეღეს შემდეგი ოთხი სამუშაო ჯგუფის თემატურ დისკუსიაში: 1) სამართლებრივი ჩარჩო და საერთაშორისო სტანდარტები; 2) ფიზიკური უსაფრთხოება და სექსუალური და გენდერული ძალადობის პრევენცია; 3) ადგილობრივი ინტეგრაცია და ნატურალიზაცია და 4) საჭიროებაზე მორგებული დახმარება და განვითარება.

ჩვენ ვთანამშრომლობთ:

United Nations Democracy Fund (UNDEF)

  გაეროს დემოკრატიის ფონდი

გაეროს ლტოლვილთა უმაღლესი კომისარიატი
ნორვეგიის საგარეო საქმეთა სამინისტრო 
განსახლების, ლტოლვილთა   
და მიგრაციის ბიურო

მოძრაობა შიმშილის წინააღმდეგ
ინიციატივა საბინაო მეურნეობა აღმოსავლეთ ევროპაში
ევროკავშირის დელეგაცია      
საქართველოში 
გადავარჩინოთ ბავშვები საერთაშორისო
დანიის ლტოლვილთა საბჭო


CDS © 2014