საზოგადოებრივი პროგრამების ფონდი (SPF)

ორგანიზაცია მომავლის განვითარების სახლი (OFPH)
სამართლებრივი დაცვის ინსტიტუტი (LPI)

კახეთის რეგიონალური განვითარების ფონდი (KRDF)

სამუშაო შეხვედრა „ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება“
2016-08-31

2016 წლის 31 აგვისტოს LAG კონსორციუმმა მოაწყო სამუშაო შეხვედრა ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული „სახლი - გზად საბინაო სექტორის რეფორმირებისკენ: ბინათმესაკუთრეთა გაერთიანებების პოტენციალის ამაღლება აზერბაიჯანში, ბელორუსიაში, მოლდოვაში, საქართველოში და უკრაინაში“ პროექტის პარტნიორებისათვის საქართველოში. სამუშაო შეხვედრას ესწრებოდნენ საქველმოქმედო ჰუმანიტარულ ცენტრი „აფხაზეთი“, ადგილობრივი დემოკრატიის სააგენტო საქართველო, ქუთაისის განათლების განვითარების და დასაქმების ცენტრი და განვითარებისა და თანამშრომლობის ხელშეწყობის კავშირი “პროგრესი”.

ჩვენ ვთანამშრომლობთ:

United Nations Democracy Fund (UNDEF)

  გაეროს დემოკრატიის ფონდი

გაეროს ლტოლვილთა უმაღლესი კომისარიატი
ნორვეგიის საგარეო საქმეთა სამინისტრო 
განსახლების, ლტოლვილთა   
და მიგრაციის ბიურო

მოძრაობა შიმშილის წინააღმდეგ
ინიციატივა საბინაო მეურნეობა აღმოსავლეთ ევროპაში
ევროკავშირის დელეგაცია      
საქართველოში 
გადავარჩინოთ ბავშვები საერთაშორისო
დანიის ლტოლვილთა საბჭო


CDS © 2014