საზოგადოებრივი პროგრამების ფონდი (SPF)

ორგანიზაცია მომავლის განვითარების სახლი (OFPH)
სამართლებრივი დაცვის ინსტიტუტი (LPI)

კახეთის რეგიონალური განვითარების ფონდი (KRDF)

ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი საბურთალოს გამგეობასთან
2016-09-02

2016 წლის 2 სექტემბერს კონსორციუმმა სამართლებრივი დახმარება საქართველომ, მდგრადი განვითარების ცენრტ - რემისიასთან ერთად ხელი მოაწერეს ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმს საბურთალოს რაიონის გამგეობასთან. მემორანდუმი მიზნად ისახავს თბილისში არსებული ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობას და ტექნიკური დახმარების ცენტრის შექმნას, რომელიც უზრუნველყოფს საკონსულტაციო და ტექნიკურ მომსახურებას ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობებისთვის.

ჩვენ ვთანამშრომლობთ:

United Nations Democracy Fund (UNDEF)

  გაეროს დემოკრატიის ფონდი

გაეროს ლტოლვილთა უმაღლესი კომისარიატი
ნორვეგიის საგარეო საქმეთა სამინისტრო 
განსახლების, ლტოლვილთა   
და მიგრაციის ბიურო

მოძრაობა შიმშილის წინააღმდეგ
ინიციატივა საბინაო მეურნეობა აღმოსავლეთ ევროპაში
ევროკავშირის დელეგაცია      
საქართველოში 
გადავარჩინოთ ბავშვები საერთაშორისო
დანიის ლტოლვილთა საბჭო


CDS © 2014