საზოგადოებრივი პროგრამების ფონდი (SPF)

ორგანიზაცია მომავლის განვითარების სახლი (OFPH)
სამართლებრივი დაცვის ინსტიტუტი (LPI)

კახეთის რეგიონალური განვითარების ფონდი (KRDF)

ტრენინგი პოზიტიურ მშობლობაზე
2017-03-17

2017 წლის 14-15 მარტს, საქართველოს სოციალურ მუშაკთა ასოციაციამ (GASW) ჩაუტარა ტრენინგი LAG კონსორციუმის თანამშრომლებს პოზიტიური მშობლობის და ინკლუზიური განათლების თემატიკაზე. ტრენინგის დროს განხილული იქნა სხვადასხვა საკითხები, მათ შორის ოჯახური მართვის სტილი, აგრესიის მართვა, სპეციალური საჭიროებების მქონე მოსწავლეების საგანმანათებლო მოთხოვნები და ა.შ.

ჩვენ ვთანამშრომლობთ:

United Nations Democracy Fund (UNDEF)

  გაეროს დემოკრატიის ფონდი

გაეროს ლტოლვილთა უმაღლესი კომისარიატი
ნორვეგიის საგარეო საქმეთა სამინისტრო 
განსახლების, ლტოლვილთა   
და მიგრაციის ბიურო

მოძრაობა შიმშილის წინააღმდეგ
ინიციატივა საბინაო მეურნეობა აღმოსავლეთ ევროპაში
ევროკავშირის დელეგაცია      
საქართველოში 
გადავარჩინოთ ბავშვები საერთაშორისო
დანიის ლტოლვილთა საბჭო


CDS © 2014