საზოგადოებრივი პროგრამების ფონდი (SPF)

ორგანიზაცია მომავლის განვითარების სახლი (OFPH)
სამართლებრივი დაცვის ინსტიტუტი (LPI)

კახეთის რეგიონალური განვითარების ფონდი (KRDF)

ტრენინგები ქალთა უფლებების შესახებ
2017-04-28

LAG კონსორციუმის გენდერული ძალადობის სპეციალისტოი „ადამიანის უფლებების დაცვა და იძულებით გადაადგილებული პირების მხარდაჭერა საქართველოში“ პროექტის ფარგლებში ატარებს ტრენინგებს ქალთა უფლებების, გენდერული თანასწორობის და სამართლიანობის შესახებ. ტრენინგი განკუთვნილია უფრო კლასის მოსწავლეებისათვის და მიზნად ისახავს ინფორმაციის მიწოდებას გენდერის, როგორც სოციალური, კულტურული და ეკონომიკური ფენომენის შესახებ, გენდერული სტერეოტიპების გავლენის შესახებ ქალების ცხოვრებაზე, ადრეული ქორწინების პრევენციასა და ოჯახში ძალადობის გამომწვევი მიზეზებისა და მისგან თავდაცვის მექანიზმების შესახებ.

ჩვენ ვთანამშრომლობთ:

United Nations Democracy Fund (UNDEF)

  გაეროს დემოკრატიის ფონდი

გაეროს ლტოლვილთა უმაღლესი კომისარიატი
ნორვეგიის საგარეო საქმეთა სამინისტრო 
განსახლების, ლტოლვილთა   
და მიგრაციის ბიურო

მოძრაობა შიმშილის წინააღმდეგ
ინიციატივა საბინაო მეურნეობა აღმოსავლეთ ევროპაში
ევროკავშირის დელეგაცია      
საქართველოში 
გადავარჩინოთ ბავშვები საერთაშორისო
დანიის ლტოლვილთა საბჭო


CDS © 2014