საზოგადოებრივი პროგრამების ფონდი (SPF)

ორგანიზაცია მომავლის განვითარების სახლი (OFPH)
სამართლებრივი დაცვის ინსტიტუტი (LPI)

კახეთის რეგიონალური განვითარების ფონდი (KRDF)

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების (ბმა) დაარსების ხელშეწყობა
2017-07-24

„ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობები, როგორც თანამედროვე ქალაქის მამოძრავებელი ძალა“ პროექტის ფარგლებში LAG კონსორციუმის წარმომადგენელი ხელს უწყობს ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების (ბმა) შექმნას, მათ შორის უზრუნველყოფს იუსიტიციის სამინისტროს უძრავ ქონებაზე უფლებათა რეესტრიდან ბმა წევრთა საკუთრების დამადასტურებელი დოკუმენტაციის გამოთხოვას, ბმა-ს დაარსებისათვის (კრების ოქმის და წესდების) ნოტარიული მომსახურების ხარჯების გაწევას, ბეჭდის დამზადებას და შუამდგომლობას უწევს შესაბამისი რაიონის გამგეობაში მის აღრიცხვაზე აყვანას. პროექტი დაფინანსებულია ევროკავშირის მიერ და ხორციელდება მდგრადი განვითარების ცენტრ - რემისიასთან, საქველმოქმედო ჰუმანიტარულ ცენტრ „აფხაზეთთან“ (CHCA) და გერმანულ არასამთავრობო ორგანიზაციასთან „ინიციატივა საბინაო მეურნეობა აღმოსავლეთ ევროპაში" (IWO) პარტნიორობით.

ჩვენ ვთანამშრომლობთ:

United Nations Democracy Fund (UNDEF)

  გაეროს დემოკრატიის ფონდი

გაეროს ლტოლვილთა უმაღლესი კომისარიატი
ნორვეგიის საგარეო საქმეთა სამინისტრო 
განსახლების, ლტოლვილთა   
და მიგრაციის ბიურო

მოძრაობა შიმშილის წინააღმდეგ
ინიციატივა საბინაო მეურნეობა აღმოსავლეთ ევროპაში
ევროკავშირის დელეგაცია      
საქართველოში 
გადავარჩინოთ ბავშვები საერთაშორისო
დანიის ლტოლვილთა საბჭო


CDS © 2014