საზოგადოებრივი პროგრამების ფონდი (SPF)

ორგანიზაცია მომავლის განვითარების სახლი (OFPH)
სამართლებრივი დაცვის ინსტიტუტი (LPI)

კახეთის რეგიონალური განვითარების ფონდი (KRDF)

კახეთის რეგიონალური განვითარების ფონდი (KRDF)

კახეთის რეგიონალური განვითარების ფონდი (KRDF)

KRDF დაფუძნდა 2008 წლის დეკემბერში NRC-ის ახმეტის ოფისის ხელშეწყობით, როგორც NRC-ის პანკისის ხეობიდან ლტოლვილთა დახმარების პროექტის გასვლის სტრატეგიის ნაწილი. KRDF ნაწილობრივ მოიცავს NRC-ის ყოფილ თანამშრომლებს და მუშაობდა NRC-თან ICLA პროექტის ფარგლებში 2009 წლის იანვრიდან. KRDF-ის მხრიდან ICLA პროექტში ლტოლვილთა და დევნილთა საკითხებზე კახეთის რეგიონში ჩართული იყო 2 იურისტი. ასევე, KRDF ახორციელებს UNHCR-ის პროექტს, რომელიც აერთიანებს რიგ სათემო და საარსებო საშუალებათა პროექტებს რეგიონში და მუშაობს სხვადასხვა დონორებთან, მათ შორის რამდენიმე საელჩოსთან საქართველოში. 

უკან დაბრუნება..

ჩვენ ვთანამშრომლობთ:

United Nations Democracy Fund (UNDEF)

  გაეროს დემოკრატიის ფონდი

გაეროს ლტოლვილთა უმაღლესი კომისარიატი
ნორვეგიის საგარეო საქმეთა სამინისტრო 
განსახლების, ლტოლვილთა   
და მიგრაციის ბიურო

მოძრაობა შიმშილის წინააღმდეგ
ინიციატივა საბინაო მეურნეობა აღმოსავლეთ ევროპაში
ევროკავშირის დელეგაცია      
საქართველოში 
გადავარჩინოთ ბავშვები საერთაშორისო
დანიის ლტოლვილთა საბჭო


CDS © 2014