საზოგადოებრივი პროგრამების ფონდი (SPF)

ორგანიზაცია მომავლის განვითარების სახლი (OFPH)
სამართლებრივი დაცვის ინსტიტუტი (LPI)

კახეთის რეგიონალური განვითარების ფონდი (KRDF)

სამართლებრივი დაცვის ინსტიტუტი (LPI)

სამართლებრივი დაცვის ინსტიტუტი (LPI)

LPI იყო NRC-ის ICLA პროექტის პარტნიორი 2006 წლის იანვრიდან და სთავაზობდა უფასო სამართლებრივ დახმარებას დასავლეთ საქართველოში, კერძოდ  სამეგრელოსა და აჭარის რეგიონებში. მისი ოფისი მდებარეობს ზუგდიდში, სამეგრელო. LPI დასაქმებული ჰყავს რვა თანამშრომელი და წარსულში ახორციელებდა ICLA-ს მსგავს სამართლებრივი დახმარების პროექტს ლტოლვილთა დანიის საბჭოს დაფინანსებით. ნორვეგიის საგარეო საქმეთა სამინისტროს / NRC-ის დაფინანსებული პროექტების გარდა, LPI ახორციელებდა პროექტებს, რომლებიც დაფინანსებული იყო UNHCR-ის და ევროკომისიის (EC) საქართველოს წარმომადგენლობის მიერ. LPI-ს გააჩნია ყველა აუცილებელი ტექნიკური აღჭურვილობა იურიდიული ოფისის ფუნქციონირებისათვის და თავადაც ხშირად ახორციელებს საველე გასვლებს დევნილთა კოლექტიურ ცენტრებში. LPI -ს გააჩნია მჭიდრო კავშირი საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტროს ადგილობრივ სამსახურსა და სხვა პარტნიორ ორგანიზაციებთან. LPI ცნობილია, როგორც ერთ-ერთი წამყვანი არასამთავრობო ორგანიზაცია, რომელიც მუშაობს შიდა გადაადგილების საკითხებზე სამეგრელოს რეგიონში. 

უკან დაბრუნება..

ჩვენ ვთანამშრომლობთ:

United Nations Democracy Fund (UNDEF)

  გაეროს დემოკრატიის ფონდი

გაეროს ლტოლვილთა უმაღლესი კომისარიატი
ნორვეგიის საგარეო საქმეთა სამინისტრო 
განსახლების, ლტოლვილთა   
და მიგრაციის ბიურო

მოძრაობა შიმშილის წინააღმდეგ
ინიციატივა საბინაო მეურნეობა აღმოსავლეთ ევროპაში
ევროკავშირის დელეგაცია      
საქართველოში 
გადავარჩინოთ ბავშვები საერთაშორისო
დანიის ლტოლვილთა საბჭო


CDS © 2014