საზოგადოებრივი პროგრამების ფონდი (SPF)

ორგანიზაცია მომავლის განვითარების სახლი (OFPH)
სამართლებრივი დაცვის ინსტიტუტი (LPI)

კახეთის რეგიონალური განვითარების ფონდი (KRDF)

ორგანიზაცია მომავლის განვითარების სახლი (OFPH)

ორგანიზაცია მომავლის განვითარების სახლი (OFPH)

ორგანიზაცია მომავლის განვითარების სახლი (OFPH)  NRC-ის ICLA პროექტის პარტნიორია 2007 წლის ივნისიდან და, ასევე, აწარმოებს უფასო სამართლებრივ დახმარებას. OFPH ამჟამად დასაქმებული ჰყავს ათი თანამშრომელი, ხოლო წარსულში განხორციელებული აქვს ნორვეგიის საგარეო საქმეთა სამინისტროს / NRC-ის, UNHCR და EC დაფინანსებული პროექტები საქართველოში. ორგანიზაცია განთავსებულია ქუთაისში, იმერეთის რეგიონში, ხოლო გასვლითი ვიზიტებით ფარავს მთელ იმერეთსა და გურიის რეგიონებს. წარსულში OFPH, აგრეთვე, ახორციელებდა ICLA-ს მსგავს სამართლებრივი დახმარების პროექტს, რომელიც დაფინანსებული იყო ლტოლვილთა დანიის საბჭოს მიერ. OFPH-ს გააჩნია არსებითი მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა და იგი თანამშრომლობს საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტიოლვილთა სამინისტროს ადგილობრივ სამსახურსა და სხვა ორგანიზაციებთან რეგიონში. 

უკან დაბრუნება..

ჩვენ ვთანამშრომლობთ:

United Nations Democracy Fund (UNDEF)

  გაეროს დემოკრატიის ფონდი

გაეროს ლტოლვილთა უმაღლესი კომისარიატი
ნორვეგიის საგარეო საქმეთა სამინისტრო 
განსახლების, ლტოლვილთა   
და მიგრაციის ბიურო

მოძრაობა შიმშილის წინააღმდეგ
ინიციატივა საბინაო მეურნეობა აღმოსავლეთ ევროპაში
ევროკავშირის დელეგაცია      
საქართველოში 
გადავარჩინოთ ბავშვები საერთაშორისო
დანიის ლტოლვილთა საბჭო


CDS © 2014