საზოგადოებრივი პროგრამების ფონდი (SPF)

ორგანიზაცია მომავლის განვითარების სახლი (OFPH)
სამართლებრივი დაცვის ინსტიტუტი (LPI)

კახეთის რეგიონალური განვითარების ფონდი (KRDF)

საზოგადოებრივი პროგრამების ფონდი (SPF)

საზოგადოებრივი პროგრამების ფონდი (SPF)

საზოგადოებრივი პროგრამების ფონდი (SPF) NRC-ის ICLA პროექტის პარტნიორია 2002 წლიდან დაწყებული და ის, როგორც ყველაზე დიდი ხნის პარტნიორი ორგანიზაცია თბილისში, ცნობილია, ასევე, როგორც ერთ-ერთი ყველაზე გამოცდილი ორგანიზაცია კონსორციუმში. ნორვეგიის საგარეო საქმეთა სამინისტროს / NRC-ის პროექტის გარდა, SPF, აგრეთვე, დაფინანსებული იყო UNHCR-ის და საქართველოს ევროკომისიის (EC) დელეგაციის მიერ, სადაც ის იყო გრანტის მიმღები და წარმმართველი ორგანიზაცია კონსორციუმის დანარჩენ წევრებს შორის. ამჟამად SPF-ში დასაქმებულია ცხრა თანამშრომელი. SPF-ს წარსულში განხორციელებული აქვს მსგავსი სამართლებრივი დახმარების პროექტი ლტოლვილთა დანიის საბჭოს დაფინანსებით, კვლევითი პროექტი “შიდა გადაადგილების მონიტორინგის ცენტრთან” (IDMC) ერთად და დევნილი ახალგაზდებისკენ მიმართული პროექტები “ევროპის საბჭოს კულტურისა და განათლების დირექტორატთან” და “ევროპულ ახალგაზრდულ ფონდთან” ერთად. ორგანიზაციას გააჩნია სათანადო მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა და მისი წარმომადგენლები სისტემატიურად მიიწვევიან საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტროს მიერ დევნილთა საკითხებზე სხვადასხვა სამუშაო ჯგუფებსა და კომისიებში მონაწილეობის მისაღებად.

უკან დაბრუნება..

ჩვენ ვთანამშრომლობთ:

United Nations Democracy Fund (UNDEF)

  გაეროს დემოკრატიის ფონდი

გაეროს ლტოლვილთა უმაღლესი კომისარიატი
ნორვეგიის საგარეო საქმეთა სამინისტრო 
განსახლების, ლტოლვილთა   
და მიგრაციის ბიურო

მოძრაობა შიმშილის წინააღმდეგ
ინიციატივა საბინაო მეურნეობა აღმოსავლეთ ევროპაში
ევროკავშირის დელეგაცია      
საქართველოში 
გადავარჩინოთ ბავშვები საერთაშორისო
დანიის ლტოლვილთა საბჭო


CDS © 2014