საზოგადოებრივი პროგრამების ფონდი (SPF)

ორგანიზაცია მომავლის განვითარების სახლი (OFPH)
სამართლებრივი დაცვის ინსტიტუტი (LPI)

კახეთის რეგიონალური განვითარების ფონდი (KRDF)

სამართლებრივი დახმარება საქართველოში ადგილნაცვალ პირებისთვის 2014–17 წწ.

პროექტი სამართლებრივი დახმარება საქართველოში ადგილნაცვალ პირებისთვის 2014-17 წწ.დაფინანსებულია ნორვეგიის საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ და მიზნად ისახავს გადაადგილებული მოსახლეობის (დევნილები და ლტოლვილები) ცნობიერების ამაღლებას საქართველოს მთავრობის პოლიტიკის შესახებ, ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესებას თავიანთი უფლებებისადმი და ამ უფლებების განსახორციელებლად შესაძლებლობების გაძლიერებას გრძელვადიანი გადაწყვეტილებების მისაღებად. 3 წლიანი პროექტი მოიცავს: ინფორმაციის მიწოდებას სამთავრობო პოლიტიკის და პროცედურების ცვლილებების შესახებ, სამართლებრივ კონსულტაციებს და დახმარებას, ბენეფიციართა უნარ-ჩვევების გაზრდას და ადვოკატირებას.

უკან დაბრუნება..

ჩვენ ვთანამშრომლობთ:

United Nations Democracy Fund (UNDEF)

  გაეროს დემოკრატიის ფონდი

გაეროს ლტოლვილთა უმაღლესი კომისარიატი
ნორვეგიის საგარეო საქმეთა სამინისტრო 
განსახლების, ლტოლვილთა   
და მიგრაციის ბიურო

მოძრაობა შიმშილის წინააღმდეგ
ინიციატივა საბინაო მეურნეობა აღმოსავლეთ ევროპაში
ევროკავშირის დელეგაცია      
საქართველოში 
გადავარჩინოთ ბავშვები საერთაშორისო
დანიის ლტოლვილთა საბჭო


CDS © 2014