საზოგადოებრივი პროგრამების ფონდი (SPF)

ორგანიზაცია მომავლის განვითარების სახლი (OFPH)
სამართლებრივი დაცვის ინსტიტუტი (LPI)

კახეთის რეგიონალური განვითარების ფონდი (KRDF)

ინფორმირებული “გადაწყვეტილების მიღება” გრძელვადიანი “განსახლების მისაღწევად“

პროექტი ინფორმირებული გადაწყვეტილების მიღება გრძელვადიანი განსახლების მისაღწევად“დაფინანსებულია საქართველოში აშშ-ის საელჩოს მიერ. პროექტის საერთო მიზანია ხელი შეუწყოს დევნილთათვის გრძელვადიანი საცხოვრებლით უზრუნველყოფის პროცესს საცხოვრებელი ფართების პრივატიზაციის და დევნილთათვის საკუთრებაში გადაცემის გზით. პროექტის საერთო მიზანი განხორციელებულ იქნება შემდეგი მეთოდებით: 1) დევნილების წვდომის გაზრდით პრივატიზაციის პროცესთან დაკავშირებულ ინფორმაციაზე და სამართლებრივი დაცვის საშუალებებზე და 2) დევნილთა კოლექტიურ ცენტრებში პრივატიზაციის პროცესის წარმატებული „მოდელის“ შემუშავებით. პროექტის აქტივობები მოიცავს დევნილების მხარდაჭერას ინფორმირებული გადაწყვეტილებების მისაღებად მათი საცხოვრებლის პრივატიზაციისას და აღნიშნულ პროცესთან დაკავშირებულ სამართლებრივ დაბრკოლებებთან.

უკან დაბრუნება..

ჩვენ ვთანამშრომლობთ:

United Nations Democracy Fund (UNDEF)

  გაეროს დემოკრატიის ფონდი

გაეროს ლტოლვილთა უმაღლესი კომისარიატი
ნორვეგიის საგარეო საქმეთა სამინისტრო 
განსახლების, ლტოლვილთა   
და მიგრაციის ბიურო

მოძრაობა შიმშილის წინააღმდეგ
ინიციატივა საბინაო მეურნეობა აღმოსავლეთ ევროპაში
ევროკავშირის დელეგაცია      
საქართველოში 
გადავარჩინოთ ბავშვები საერთაშორისო
დანიის ლტოლვილთა საბჭო


CDS © 2014