საზოგადოებრივი პროგრამების ფონდი (SPF)

ორგანიზაცია მომავლის განვითარების სახლი (OFPH)
სამართლებრივი დაცვის ინსტიტუტი (LPI)

კახეთის რეგიონალური განვითარების ფონდი (KRDF)

უფასო იურიდიული დახმარება საქართველოში იძულებით გადაადგილებულ პირთათვის (დევნილთათვის) 2015

პროექტი უფასო იურიდიული დახმარება საქართველოში იძულებით გადაადგილებულ პირთათვის (დევნილთათვის) დაფინანსებულია გაერთიანებული ერების ლტოლვილთა უმაღლესი კომისარიატის (UNHCR) მიერ და წარმოადგენს UNHCR-თან ერთად LAG კონსორციუმის მიერ 2014 წელს განხორციელებული მსგავსი პროექტის გაგრძელებას. პროექტის მიზანია ხელი შეუწყოს დევნილებისთვის გრძელვადიანი გადაწყვეტილებების ხელმისაწვდომობას, რომელიც მიღწეულ უნდა იქნეს: 1) უფასო იურიდიული დახმარების და კონსულტაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფით და 2) დევნილების საერთო ქონების გაუმჯობესებული მართვით. პროექტი მოიცავს შემდეგ კომპონენტებს: ინფორმაციის გავრცელება, იურიდიული კონსულტაცია და დახმარება, მობილიზება და უნარ-ჩვევების განვითარება, ადვოკატირება და ლობირება.

უკან დაბრუნება..

ჩვენ ვთანამშრომლობთ:

United Nations Democracy Fund (UNDEF)

  გაეროს დემოკრატიის ფონდი

გაეროს ლტოლვილთა უმაღლესი კომისარიატი
ნორვეგიის საგარეო საქმეთა სამინისტრო 
განსახლების, ლტოლვილთა   
და მიგრაციის ბიურო

მოძრაობა შიმშილის წინააღმდეგ
ინიციატივა საბინაო მეურნეობა აღმოსავლეთ ევროპაში
ევროკავშირის დელეგაცია      
საქართველოში 
გადავარჩინოთ ბავშვები საერთაშორისო
დანიის ლტოლვილთა საბჭო


CDS © 2014