საზოგადოებრივი პროგრამების ფონდი (SPF)

ორგანიზაცია მომავლის განვითარების სახლი (OFPH)
სამართლებრივი დაცვის ინსტიტუტი (LPI)

კახეთის რეგიონალური განვითარების ფონდი (KRDF)

პროექტი „დემოკრატიის ხელშეწყობა იძულებით გადაადგილებულ პირთა (დევნილთა) არჩევნებში მონაწილეობის მეშვეობით საქართველოში“

კონსორციუმი სამართლებრივი დახმარება საქართველო (LAG) იწყებს ახალი პროექტის „დემოკრატიის ხელშეწყობა იძულებით გადაადგილებულ პირთა (დევნილთა) არჩევნებში მონაწილეობის მეშვეობით საქართველოში“ განხორციელებას. პროექტი მიზნად ისახავს დევნილთა ცნობიერების ამაღლებას და ინფორმირებულ მონაწილეობას საარჩევნო პროცესებში საქართველოში. ეს მიღწეული იქნება მობილიზაციის და ტრენინგების მეშვეობით, საარჩევნო პროცესების შესახებ ცოდნის გაუმჯობესების და გააზრებული საარჩევნო ჩართულობის მეშვეობით 2020 წლის საპარლამენტო და 2021 წლის ადგილობრივი თვითმართველობის  არჩევნებში. შესაძლებლობების გაძლიერების აქტივობები ასევე შეეხება იმ სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებს, რომლებიც აწარმოებენ არჩევნების დაკვირვებას და მონიტორინგს საქართველოში. პროექტი დაფინანსებული არის გაეროს დემოკრატიის ფონდის მიერ (UNDEF).

United Nations Democracy Fund (UNDEF)

უკან დაბრუნება..

ჩვენ ვთანამშრომლობთ:

United Nations Democracy Fund (UNDEF)

  გაეროს დემოკრატიის ფონდი

გაეროს ლტოლვილთა უმაღლესი კომისარიატი
ნორვეგიის საგარეო საქმეთა სამინისტრო 
განსახლების, ლტოლვილთა   
და მიგრაციის ბიურო

მოძრაობა შიმშილის წინააღმდეგ
ინიციატივა საბინაო მეურნეობა აღმოსავლეთ ევროპაში
ევროკავშირის დელეგაცია      
საქართველოში 
გადავარჩინოთ ბავშვები საერთაშორისო
დანიის ლტოლვილთა საბჭო


CDS © 2014