საზოგადოებრივი პროგრამების ფონდი (SPF)

ორგანიზაცია მომავლის განვითარების სახლი (OFPH)
სამართლებრივი დაცვის ინსტიტუტი (LPI)

კახეთის რეგიონალური განვითარების ფონდი (KRDF)

პროექტი უფასო იურიდიული დახმარება საქართველოში იძულებით გადაადგილებულ პირთათვის (დევნილთათვის) დაფინანსებულია გაერთიანებული ერების ლტოლვილთა უმაღლესი კომისარიატის (UNHCR) მიერ და წარმოადგენს UNHCR-თან ერთად LAG კონსორციუმის მიერ 2016 წელს განხორციელებული მსგავსი პროექტის გაგრძელებას. პროექტის მიზანია ხელი შეუწყოს დევნილებისთვის გრძელვადიანი გადაწყვეტილებების ხელმისაწვდომობას, რომელიც მიღწეულ უნდა იქნეს: 1) უფასო იურიდიული დახმარების და კონსულტაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფით და 2) შესაბამისი დაინტერესებული მხარეების უნარ-ჩვევების გაძლიერებით და მათ მიმართ ადვოკატირებით. პროექტის ფარგლებში დევნილებს მიეწოდებათ ინფორმაცია თავიანთი უფლებების შესახებ, გაეწევათ სამართლებრივი კონსულტაცია მათთვის საჭირბოროტო საკითხებთან დაკავშირებით და უზრუნველყოფილ იქნება სრულფასოვანი იურიდიული დახმარება სასამართლო წარმომადგენლობის ჩათვლით. პროექტი ითვალისწინებს უნარ-ჩვევების გაძლიერების და ადვოკატირების კომპონენტს იმ სახელმწიფო უწყებების მიმართ, რომლებიც უზრუნველყოფენ დევნილთა საკითხების პოლიტიკის ფორმირებას.

სრულად ნახვა ...

ჩვენ ვთანამშრომლობთ:

United Nations Democracy Fund (UNDEF)

  გაეროს დემოკრატიის ფონდი

გაეროს ლტოლვილთა უმაღლესი კომისარიატი
ნორვეგიის საგარეო საქმეთა სამინისტრო 
განსახლების, ლტოლვილთა   
და მიგრაციის ბიურო

მოძრაობა შიმშილის წინააღმდეგ
ინიციატივა საბინაო მეურნეობა აღმოსავლეთ ევროპაში
ევროკავშირის დელეგაცია      
საქართველოში 
გადავარჩინოთ ბავშვები საერთაშორისო
დანიის ლტოლვილთა საბჭო


CDS © 2014