საზოგადოებრივი პროგრამების ფონდი (SPF)

ორგანიზაცია მომავლის განვითარების სახლი (OFPH)
სამართლებრივი დაცვის ინსტიტუტი (LPI)

კახეთის რეგიონალური განვითარების ფონდი (KRDF)

„ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობები, როგორც თანამედროვე ქალაქის მამოძრავებელი ძალა“ პროექტის ფარგლებში LAG კონსორციუმის წარმომადგენელი ხელს უწყობს ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების (ბმა) შექმნას, მათ შორის უზრუნველყოფს იუსიტიციის სამინისტროს უძრავ ქონებაზე უფლებათა რეესტრიდან ბმა წევრთა საკუთრების დამადასტურებელი დოკუმენტაციის გამოთხოვას, ბმა-ს დაარსებისათვის (კრების ოქმის და წესდების) ნოტარიული მომსახურების ხარჯების გაწევას, ბეჭდის დამზადებას და შუამდგომლობას უწევს შესაბამისი რაიონის გამგეობაში მის აღრიცხვაზე აყვანას. პროექტი დაფინანსებულია ევროკავშირის მიერ და ხორციელდება მდგრადი განვითარების ცენტრ - რემისიასთან, საქველმოქმედო ჰუმანიტარულ ცენტრ „აფხაზეთთან“ (CHCA) და გერმანულ არასამთავრობო ორგანიზაციასთან „ინიციატივა საბინაო მეურნეობა აღმოსავლეთ ევროპაში" (IWO) პარტნიორობით.

სრულად ნახვა ...

LAG კონსორციუმის წარმომადგენელი აგრძელებს ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების შექმნის და განვითარების ხელშეწყობას „ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობები, როგორც თანამედროვე ქალაქის მამოძრავებელი ძალა“ პროექტის ფარგლებში. საველე გასვლების დროს პროექტის იურისტი ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების თავჯდომარეებს და წევრებს სთავაზობს სამართლებრივ კონსულტაციებს მათთვის მნიშვნელოვან საკითხებზე. საბურთალოს გამგეობის ბაზაზე შეიქმნა ტექნიკური დახმარების ცენტრი ბინათმესაკუთრეებისათვის ინფორმაციის და კონსულტაციის უზრუნველსაყოფად, ასევე ცნობიერების ასამაღლებლად საბინაო მართვის პროცესში. პროექტი დაფინანსებულია ევროკავშირის მიერ და ხორციელდება მდგრადი განვითარების ცენტრ - რემისიასთან, საქველმოქმედო ჰუმანიტარულ ცენტრ „აფხაზეთთან“ (CHCA) და გერმანულ არასამთავრობო ორგანიზაციასთან „ინიციატივა საბინაო მეურნეობა აღმოსავლეთ ევროპაში" (IWO) პარტნიორობით.

სრულად ნახვა ...

2017 წლის 26 ივნისს LAG კონსორციუმის ორგანიზებით გაიმართა სამუშაო შეხვედრა ტექნიკური დახმარების ცენტრის და საბურთალოს გამგეობის ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების ასოციაციის წარმომადგენელთან, სადაც განხილული იყო თანამშრომლობის შესაძლებლობები და საბურთალოს გამგეობის ბაზაზე არსებული ტექნიკური დახმარების ცენტრის განვითარების გეგმა. შეხვედრა განხორციელდა „ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობები, როგორც თანამედროვე ქალაქის მამოძრავებელი ძალა“ პროექტის ფარგლებში, რომელიც დაფინანსებულია ევროკავშირის მიერ და ხორციელდება მდგრადი განვითარების ცენტრ - რემისიასთან, საქველმოქმედო ჰუმანიტარულ ცენტრ „აფხაზეთთან“ (CHCA) და გერმანულ არასამთავრობო ორგანიზაციასთან „ინიციატივა საბინაო მეურნეობა აღმოსავლეთ ევროპაში" (IWO) პარტნიორობით. პროექტის ფარგლებში საბურთალოს გამგეობის ბაზაზე შეიქმნა ტექნიკური დახმარების ცენტრი ბინათმესაკუთრეებისათვის ინფორმაციის და კონსულტაციის უზრუნველსაყოფად, ასევე ცნობიერების ასამაღლებლად საბინაო მართვის პროცესში.

სრულად ნახვა ...

„ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობები, როგორც თანამედროვე ქალაქის მამოძრავებელი ძალა“ პროექტის ფარგლებში, LAG კონსორციუმის წარმომადგენელი ხელს უწყობს ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების შექმნას და განვითარებას. საველე გასვლების დროს პროექტის იურისტი ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების თავჯდომარეებს და წევრებს სთავაზობს სამართლებრივ კონსულტაციებს. საბურთალოს გამგეობის ბაზაზე შეიქმნა ტექნიკური დახმარების ცენტრი ბინათმესაკუთრეებისათვის ინფორმაციის და კონსულტაციის უზრუნველსაყოფად, ასევე ცნობიერების ასამაღლებლად საბინაო მართვის პროცესში. პროექტი დაფინანსებულია ევროკავშირის მიერ და ხორციელდება მდგრადი განვითარების ცენტრ - რემისიასთან, საქველმოქმედო ჰუმანიტარულ ცენტრ „აფხაზეთთან“ (CHCA) და გერმანულ არასამთავრობო ორგანიზაციასთან „ინიციატივა საბინაო მეურნეობა აღმოსავლეთ ევროპაში" (IWO) პარტნიორობით.

სრულად ნახვა ...

2017 წლის 14 ივნისს, კონსორციუმი სამართლებრივი დახმარება საქართველოს (LAG) და დემოკრატიული მმართველობის და ინოვაციების ინსტიტუტის წარმომადგენლები შეხვდნენ თბილისის მერს, ბატონ დავით ნარმანიას. შეხვედრაზე ორგანიზაციებმა თბილისის მერს მიაწოდეს ინფორმაცია მიმდინარე პროექტების და თანამშრომლობის შესაძლებლობების შესახებ. კერძოდ, განხილული იყო პროექტი „ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობები, როგორც თანამედროვე ქალაქის მამოძრავებელი ძალა“.

სრულად ნახვა ...

ჩვენ ვთანამშრომლობთ:

United Nations Democracy Fund (UNDEF)

  გაეროს დემოკრატიის ფონდი

გაეროს ლტოლვილთა უმაღლესი კომისარიატი
ნორვეგიის საგარეო საქმეთა სამინისტრო 
განსახლების, ლტოლვილთა   
და მიგრაციის ბიურო

მოძრაობა შიმშილის წინააღმდეგ
ინიციატივა საბინაო მეურნეობა აღმოსავლეთ ევროპაში
ევროკავშირის დელეგაცია      
საქართველოში 
გადავარჩინოთ ბავშვები საერთაშორისო
დანიის ლტოლვილთა საბჭო


CDS © 2014