საზოგადოებრივი პროგრამების ფონდი (SPF)

ორგანიზაცია მომავლის განვითარების სახლი (OFPH)
სამართლებრივი დაცვის ინსტიტუტი (LPI)

კახეთის რეგიონალური განვითარების ფონდი (KRDF)

2017 წლის 14 დეკემბერს, კონსორციუმი სამართლებრივი დახმარება საქართველოს (LAG) ორგანიზებით, კოპიტნარის დევნილთა ჩასახლებაში ჩატარდა ტრენინი შემდეგ თემებზე: „პოზიტიური მშობლობა და ინკლუზიური და სხვა საგანმანათლებლო საშუალებები“. ტრენინგის მსვლელობისას მონაწილეებმა აქტიურად იმსჯელეს მშობლის მართვის სტილის, აღზრდის მეთოდების და პოზიტიურად აღზრდის შესახებ. 
შეხვედრა გაიმართა „ადამიანის უფლებების დაცვა და იძულებით გადაადგილებული პირების მხარდაჭერა საქართველოში“ პროექტის ფარგლებში, რომლის მიზანია რუსთავის, გარდაბანის, წყალტუბოსა და კოპიტნარის თემებში მცხოვრებ იძულებით გადაადგილებულ პირთა ადამიანის უფლებებთან დასამართლებრივ დაცვასთან დაკავშირებული პრობლემების მოგვარება ეფექტური სამართლებრივი დაცვის, რეფერირების, ადვოკატირებისა და შესაძლებლობების განვითარების გზით. პროექტს ახორციელებს კონსორციუმი სამართლებრივი დახმარება საქართველო (LAG) საერთაშორისო ორგანიზაცია „გადავარჩინოთ ბავშვები“-თან (SC) თანამშრომლობით აშშ სახელმწიფო დეპარტამენტის მოსახლეობის, ლტოლვილთა და მიგრაციის ბიუროს (BPRM) ფინანსური მხარდაჭერით.

სრულად ნახვა ...

2017 წლის 7 დეკემბერს კონსორციუმი სამართლებრივი დახმარება საქართველოს (LAG) ფსიქოლოგმა ჩაატარა ჯგუფური შეხვედრა ბავშვებთან გარდაბნის დევნილთა ჩასახლებაში. ჯგუფური შეხვედრები შედგებოდა ინტერაქტიული სავარჯიშოებისგან, თამაშებისგან, და არტ-თერაპიული აქტივობებისგან (ხატვა), რომელთა მიზანი იყო თანატოლებთან ურთიერთობის გაუმჯობესება და ერთმანეთის მიმართ ნდობისა და ემპათიის განვითარება, თვითშეფასების ამაღლება, ყურადღების კონცენტრაციისა და მოსმენის უნარის განვითარება. ყოველი სავარჯიშოს დასრულების შემდეგ ბავშვები აანალიზებდნენ თავიანთ ქცევას და იმ აზრებსა და ემოციებს, რომელიც მათ გაუჩნდათ მათი შესრულების დროს. შესაბამისად, ჯგუფური შეხვედრები ბავშვებს დაეხმარა  საკუთარი ემოციური და ქცევითი პრობლემების გაცნობიერებასა და მოგვარებაში.

შეხვედრა გაიმართა „ადამიანის უფლებების დაცვა და იძულებით გადაადგილებული პირების მხარდაჭერა საქართველოში“ პროექტის ფარგლებში, რომლის მიზანია რუსთავის, გარდაბანის, წყალტუბოსა და კოპიტნარის თემებში მცხოვრებ იძულებით გადაადგილებულ პირთა ადამიანის უფლებებთან დასამართლებრივ დაცვასთან დაკავშირებული პრობლემების მოგვარება ეფექტური სამართლებრივი დაცვის, რეფერირების, ადვოკატირებისა და შესაძლებლობების განვითარების გზით. პროექტს ახორციელებს კონსორციუმი სამართლებრივი დახმარება საქართველო (LAG) საერთაშორისო ორგანიზაცია „გადავარჩინოთ ბავშვები“-თან (SC) თანამშრომლობით აშშ სახელმწიფო დეპარტამენტის მოსახლეობის, ლტოლვილთა და მიგრაციის ბიუროს (BPRM) ფინანსური მხარდაჭერით.

სრულად ნახვა ...

კონსორციუმი სამართლებრივი დახმარება საქართველო-ს (LAG) მხარდაჭერით გარდაბნის დევნილთა საინიციატივო ჯგუფის მიერ მომზადებულმა სოციალურმა პროექტმა გაიმარჯვა. პროექტი გულისხმობდა ქ. გარდაბნის #2 ბაგა-ბაღისათვის სკამების და კარადების გადაცემას. სოციალური პროექტი დაფინანსებულია დევნილთა საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტოს მიერ.
LAG კონსორციუმი მხარდაჭერას ახორციელებდა „ადამიანის უფლებების დაცვა და იძულებით გადაადგილებული პირების მხარდაჭერა საქართველოში“ პროექტის ფარგლებში, რომლის მიზანია რუსთავის, გარდაბანის, წყალტუბოსა და კოპიტნარის თემებში მცხოვრებ იძულებით გადაადგილებულ პირთა ადამიანის უფლებებთან დასამართლებრივ დაცვასთან დაკავშირებული პრობლემების მოგვარება ეფექტური სამართლებრივი დაცვის, რეფერირების, ადვოკატირებისა და შესაძლებლობების განვითარების გზით. პროექტს ახორციელებს კონსორციუმი სამართლებრივი დახმარება საქართველო (LAG) საერთაშორისო ორგანიზაცია „გადავარჩინოთ ბავშვები“-თან (SC) თანამშრომლობით აშშ სახელმწიფო დეპარტამენტის მოსახლეობის, ლტოლვილთა და მიგრაციის ბიუროს (BPRM) ფინანსური მხარდაჭერით.

ბმული 1

ბმული 2

სრულად ნახვა ...

2017 წლის 17 და 22 ნოემბერს, კონსორციუმი სამართლებრივი დახმარება საქართველოს (LAG) ორგანიზებით, ქალაქ რუსთავში და კოპიტნარის დევნილთა ჩასახლებაში ჩაატარა ტრენინგები შემდეგ თემებზე: „დევნილის სტატუსი და უფლებები, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები, სოციალური დაცვის სისტემა და ბავშვთა შრომა“. აღნიშნულ ტრენინგებზე შეძენილი ცონდითა და უნარებით ბენეფიციარები შეძლებენ სერვისებზე წვდომა ინდივიდუალურად მოიპოვონ.  
შეხვედრა გაიმართა ადამიანის უფლებების დაცვა და იძულებით გადაადგილებული პირების მხარდაჭერა საქართველოში პროექტის ფარგლებში, რომლის მიზანია რუსთავის, გარდაბანის, წყალტუბოსა და კოპიტნარის თემებში მცხოვრებ იძულებით გადაადგილებულ პირთა ადამიანის უფლებებთან დასამართლებრივ დაცვასთან დაკავშირებული პრობლემების მოგვარება ეფექტური სამართლებრივი დაცვის, რეფერირების, ადვოკატირებისა და შესაძლებლობების განვითარების გზით. პროექტს ახორციელებს კონსორციუმი სამართლებრივი დახმარება საქართველო (LAG) საერთაშორისო ორგანიზაცია გადავარჩინოთ ბავშვები-თან (SC) თანამშრომლობით აშშ სახელმწიფო დეპარტამენტის მოსახლეობის, ლტოლვილთა და მიგრაციის ბიუროს (BPRM) ფინანსური მხარდაჭერით.

სრულად ნახვა ...

2017 წლის 18 ნოემბერს, ორგანიზაციებმა კონსორციუმი სამართლებრივი დახმარება საქართველო (LAG) და გადავარჩინოთ ბავშვები (SC) აღნიშნეს ბავშვთა დაცვის დღე სექსუალური ექსპლუატაციისა და სექსუალური ძალადობისაგან, რომელსაც ხელს უწყობს საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები. ღონისძიებაში მონაწილეობა მიიღეს ბენეფიციარებმა კოპიტნარის დევნილთა ჩასახლებიდან და ყურადღება გაამახვილეს ბავშვთა უფლებებსა და მათ დაცვაზე. ღონისძიების მიზანი იყო ცნობიერების ამაღლება ძალადობის წინააღმდეგ და პრევენციის საჭიროებაზე. 

სრულად ნახვა ...

ჩვენ ვთანამშრომლობთ:

United Nations Democracy Fund (UNDEF)

  გაეროს დემოკრატიის ფონდი

გაეროს ლტოლვილთა უმაღლესი კომისარიატი
ნორვეგიის საგარეო საქმეთა სამინისტრო 
განსახლების, ლტოლვილთა   
და მიგრაციის ბიურო

მოძრაობა შიმშილის წინააღმდეგ
ინიციატივა საბინაო მეურნეობა აღმოსავლეთ ევროპაში
ევროკავშირის დელეგაცია      
საქართველოში 
გადავარჩინოთ ბავშვები საერთაშორისო
დანიის ლტოლვილთა საბჭო


CDS © 2014